Основните отрасли, които Русе развива в зората на най-новата си история, се запазват и доразвиват в наши дни. Непроменено остава значението му на „северна врата“ на България, важен транспортен, търговски, индустриален и културен център.

Градът заема важно място в икономическия живот на страната както с добре развитата си инфраструктура, така и с транспортно-стратегическото си местоположение. Дунав мост превръща града в кръстопът на важни търговски магистрали, а река Дунав е предпоставка за развитието на речния транспорт и превоз на товари. Утвърдените превозвачи БРП и „Рубишипс”, Русенското пристанище и Русенска корабостроителница доказват големия потенциал на града, свързан с реката.

Промяната на политическата система от 1989 година и преминаването към пазарно стопанство направиха непригодни за новите условия старите стопански структури. Много от крупните предприятия, изградени по времето на социализма, изпаднаха в дълбока криза и фалираха. На тяхно място се родиха нови, по-гъвкави и пригодени към новите условия стопански субекти. Особен ръст в последните години бележат машиностроителната, химическата, текстилната и конфекционната промишленост. Много от русенските предприятия са експортно ориентирани с добре развити външни пазари. Внедряват се нови технологии, модернизират се съществуващите производствени бази. Създадената на 180 хектара Свободна зона – Русе разполага с над 50 000 кв. м открита и закрита складова площ, ж.п. гара и всички удобства за насърчаване на експортно ориентираните производства и услуги.

Химическите предприятия в града заемат водещо място както в целия Централен северен регион, така и в страната. Производството на моторни и индустриални масла, бои, лакове и пластмасови изделия на „Приста ойл“, „Оргахим“, „Мегахим“ е добре прието на световния пазар.

Ако има отрасъл, който да е емблематичен за Русе, това е отрасълът на текстилната и конфекционната промишленост. Въпреки кризата в последните години градът отбелязва небивал бум на инвестиции в търговски и стопански обекти. След Метро, Билла и Кауфланд в Русе откриха свои обекти и веригите Карфур и Лидл. През 2010 година отварят врати и два от големите търговски центрове – МОЛ „Русе” и „Мегамол”. Увеличи се и делът на чуждестранните инвестиции в машиностроенето. Френската „Монтюпе” и испанската „Керос” увеличават производствените си мощности и обема на производството.

Добрата инфраструктура в региона, широката база и техническият потенциал на града, поставени в контекста на новата европейска регионална политика, разширяват възможностите на град Русе за трансгранични връзки както със съседните държави, така и със страните от Европейския съюз. Русе очаква своето предопределено и неизбежно възраждане със своето ново завръщане към Европа.

© ПАРНАС ООД Всички права запазени.    Общи условия Web Design & SEO by Zashev Design