Литературен фестивал Русе 2014
1  

 

Фестивалът се открива на1 октомври от 11.00 ч. в Русенската библиотекас  изложбата „Liberaturaдруго измерение на литературата“.

            Терминът „Liberatura” е въведен за първи път през 1999г.от полския автор Зенон Файфер. С него той описва една форма на литературата, в която текстът и материалната форма на книгата се допълват и изграждат едно цяло. И двете имат един общ латински префикс „liber“: От една страна той описва свободата на писателите да изразят себе си, а от друга страна - материалната форма на книгата, с нейното тегло и размер, които представляват суровия материал на Liberatura.
            Изложбата на Зенон Файфер и Катажина Базарник показва избрани творби на концепцията Liberatura.

            В рамките на Литературния фестивал, на 9 октомври от 15.00 ч., в Русенската библиотека ще се проведе уъркшоп със Зенон Файфер и Катажина Базарник. Авторите ще представят и обсъдят заедно с група участници концепцията на Liberatura, като същевременно ще работят по отделни примери и колажи. Уъркшопът ще се проведе на английски език.

            В 18.00 часа същия денв Библиотеката ще бъдат представени резултатите от уъркшопа и заедно с авторите, участниците и гостите ще бъде закрит Литературниятфестивал Русе 2014.

            И тази година в рамките на фестивала ще бъдат представени иновативни творби и вълнуващи гости от Австрия, Италия, Чехия, Полша, Германия и България. Литературният фестивал ще събере  различни личности, перспективи и формати, както и ще представи текстове, които приканват участници и посетители за дискусия и обмен. 

0 Коментари

Вие можете да напишете първия коментар

© ПАРНАС ООД Всички права запазени.    Общи условия Web Design & SEO by Zashev Design