АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РУСЕ


ул. “Александровска” № 57;

082 881 317 - председател, 082 881 268 - адм. секретар, тел./факс 082 881 269 - главен счетоводител; 082 881 366 - Деловодство

© ПАРНАС ООД Всички права запазени.    Общи условия Web Design & SEO by Zashev Design